Budgettering

Budgettering

Definition

Når en virksomhed eller organisation budgetterer, dvs. fastlægger en post i et budget.