Bogholderi

Bogholderi

Definition

En afdeling i en virksomhed, der har til opgave at varetage ind- og udbetalinger, udarbejder regnskaber, bogfører mv.