Bilag

Bilag

Definition

Betegnelsen for tekster (dokumenter, billeder eller andet materiale), der vedlægges eller placeres efter hoveddokumentet, og som formidler yderligere informationer eller detaljerede oplysninger.