BIC-kode

BIC-kode

Definition

Forkortelse for: Bank Identifier Code
En banks identifikationsnummer, der bruges til betalinger internationalt.