Bestyrelseshonorar

Bestyrelseshonorar

Definition

Et honorar, som en person modtager for at sidde i en bestyrelse i en forening eller virksomhed.