Beslutningstager

Beslutningstager

Definition

En person, der inden for politik eller erhvervsliv træffer overordnede beslutninger.