Bekvemmelighedsudvælgelse

Bekvemmelighedsudvælgelse

Definition

En metode til at udvælge respondenter til fx en spørgeundersøgelse. Med bekvemmelighedsudvælgelse udvælger interviewer eller analyseperson de respondenter, der først kommer forbi den valgte lokation uden hensyntagen til køn, alder, nationalitet mv.