Aktieudbytte

Aktieudbytte

Definition

Den del af et aktieselskabs overskud, som fordeles mellem aktionærerne.

Kilde

Juhl, S. (2010): Start din egen virksomhed. 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Libris