Aktieindkomst

Aktieindkomst

Definition

Indkomst bestående af visse aktieudbytter, aktieavancer med videre, som udskilles til særskilt beskatning efter personskattelovens § 4a.

Kilde

Juhl, S. (2010): Start din egen virksomhed. 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Libris