Netværksfinansiering

Engelsk: Crowdfunding
Kapitalfremskaffelse (oftest via internettet) i form af små eller store økonomiske bidrag fra sit netværk til en idé eller et projekt. Definitionen på crowdfunding er mange - her et uddrag:

Belleflamme et al.: “Crowdfunding involves an open call, mostly through the Internet, for the provision of financial resources either in the form of donation or in exchange for the future product or some form of reward to support initiatives for specific purposes.”