Minimum Viable Product (MVP)

En udgave af et produkt, der kan bruges til at teste en forbrugers respons for at vurdere, om der er kunder til produktet. Formålet med et MVP er at finde et minimum levedygtigt produkt, så læringsprocessen kan påbegyndes så hurtigt som muligt (build-measure-learn feedback loop). Først når en virksomhed har fundet sit MVP, kan fokus rettes på at udvikle og skabe merværdi til et produkt eller service.