Lean startup

En iterativ proces, som er inddelt i Build, Measure og Learn og har til formål at reducere risici og spildte ressourcer i startup-processen ved at sikre, at der er kunder eller brugere til det produkt, der udvikles. Fordelen er, at iværksætteren løbende er i dialog med kunde eller bruger og på den måde kvalificerer produktet mest muligt.