Lean startup

En betegnelse for en iterativ proces, der har til formål at reducere risici og spildte ressourcer i startup-processen ved at sikre, at der er kunder eller brugere til det produkt, man udvikler. En klassisk Lean startup-model er inddelt i Build (byg), Measure (tilpas) og Learn (lær), hvor fordelen er, at iværksætteren løbende kan være i dialog med slutbrugeren for at tilnærme sig den bedst mulige løsning.