Lean

Et udtryk, der betegner en forretningsmodel, som har til hensigt at eliminere og mindske spild af ressourcer. Lean er en tilgang i en virksomhed til at opnå mere med færrest mulige mængde af materialer, midler, råvarer, fysiske- eller psykiske kræfter.

Sundar et al.: “Lean principles defines the value of the product/service as perceived by the customer and then making the flow in-line  with the customer pull and striving for  perfection through continuous improvement to eliminate waste by sorting out Value Added activity(VA) and Non-Value Added activity(NVA).”