Konkurrencemæssig fordel

Engelsk: Competitive advantage
En overlegen position, som en virksomhed har opnået ved at give den samme værdi som sine konkurrenter, men til en lavere pris, eller ved at tilbyde højere priser for at give større værdi gennem differentiering. Konkurrencemæssige fordele er et resultat af at matche kernekompetencer med muligheder. Der findes ifølge Porter to typer konkurrencemæssige fordele: Cost leadership og differentiation.

Porter: “Competitive advantage grows fundamentally out of value a firm is able to create for its buyers that exceeds the firm’s cost of creating it.”