Innovation

En overordnet betegnelse for, at en entreprenør eller virksomhed udvikler nye produkter (materielle eller immaterielle) eller processer, som ændrer den etablerede metode, fremgangsmåde eller opfattelse.

Schumpeter: “At gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde."
Drucker: "Innovation er den handling som giver ressourcer nye betingelser for at skabe rigdom.”