Innovation

En overordnet betegnelse for at skabe noget nyt og ændre en etableret metode, fremgangsmåde eller opfattelse. Definitionen på innovation er mange - her et uddrag:

Schumpeter: “At gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde.”

Drucker:  “The act that endows resources with a new capacity to create wealth.”

BCA: “something that is new or significantly improved, done by enterprise to create added value either directly for the enterprise or indirectly for its customers:”