Innovation

En overordnet betegnelse for, at en entreprenør eller virksomhed udvikler nye produkter (materielle eller immaterielle) eller processer, som ændrer den etablerede metode, fremgangsmåde eller opfattelse. Definitionen på innovation er mange - her et uddrag:

Schumpeter: “At gøre nye ting eller at gøre ting, som allerede er gjort, på en ny måde."

Drucker: "Innovation er den handling som giver ressourcer nye betingelser for at skabe rigdom.”