Funding

Når en virksomhed skal skaffe kapital eller midler til den videre drift.