Fuldstændig konkurrence

Et forhold på et marked, hvor ingen anden aktør kan påvirke en vare eller serviceydelses pris alene.

  • Synonym:
    Perfekt konkurrence, Fuldkommen konkurrence, fuldkomment marked, kompetitivt marked, perfekt marked