Entreprenørskab

En overordnet betegnelse for kreativitet (idérigdom) og innovation (evnen til fornyelse) samt evnen til at realisere idéerne. Definitionen på entreprenørskab er mange - her et uddrag:


Schumpeter: Muligheder, som nye kombinationer af noget eksisterende. Skaber behov som markedet ikke har. Forstyrrer eksisterende systemer. Nye kombinationer af eksisterende muligheder eller helt nye opfindelser.

Kirzner: Muligheder som huller i markedet i form af ressourcer, som udnyttes mere optimalt. Udligning af uligevægt. Muligheder overføres og tilpasses.