Cost structure

En metode, der repræsenterer de omkostninger, som en virksomhed har eller vil pådrage sig ved en given forretningsmodel.