Behov

Et krav, en lyst eller trang enten fysiologisk, psykisk eller praktisk, som en forbruger føler og kan forsøge dækket gennem køb.